2023/2024 Metódy rozvíjania geometrických pojmov denní LS
  • Učiteľ: Lilla Koreňová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.