2023/2024 Manipulačná geometria LS.

Kurz "Manipulačná geometria" bol vytvorený ako súčasť grantového projektu s názvom "Manipulačné a virtuálne geometrické modelovanie v príprave učiteľov pre primárne matematické vzdelávanie" a registračným číslom MŠ KEGA 028UK-4/2011.
Heslo pre hosťovský prístup: ManGeo99

  • Učiteľ: Lilla Koreňová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.