2023/2024 Digitálne technológie 2
  • Učiteľ: Ján Záhorec
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.