2023/2024 Právo informačných a komunikačných technológií
  • Učiteľ: Soňa Sopúchová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.