2023/2024 Základy komunikačnej gramotnosti

Po absolvovaní kurzu by mal študent rozumieť základným teoretickým východiskám komunikácie  a komunikačnej gramotnosti u detí predškolského a mladšieho školského veku. Študent po ukončení kurzu vie navrnúť a realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti tak, aby boli rozvíjané komunikačné kompetencie u detí predprimárneho a primárneho vzdelávania na danom stupni.