2023/2024 Posunkový jazyk - Logopédia
  • Učiteľ: Miroslava Tomášková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.