2023/2024 Všeobecné dejiny III.
  • Učiteľ: Miroslav Kamenický
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.