2023/2024 Dejiny Slovenska II.
  • Učiteľ: Miriam Viršinská
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.