2023/2024 Základy jazykovej kultúry

Úlohou kurzu je predstaviť súčasnú teóriu jazykovej kultúry a kultúry reči, upozorniť na problematické javy jazykovej praxe, osvojiť si prístup aktívneho a kreatívneho používateľa jazyka a naučiť sa vyhodnocovať využitie jazykových prostriedkov vzhľadom na komunikačné prostredie a spôsob komunikácie. V centre pozornosti bude stáť vzťah učiteľa a jazykovej kultúry.


  • Učiteľ: Mária Halašková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.