2023/2024 Úvod do štúdia práva a právna informatika - Gyurász
  • Učiteľ: Zoltán Gyurász
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.