2023/2024 Úvod do štúdia práva a právna informatika - Andraško
  • Učiteľ: Jozef Andraško
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.