2023/2024 Komunikácia sluchovo postihnutých
  • Učiteľ: Darina Tarcsiová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.