2023/2024 PSZ (Krippel.M.)
Priebežné hodnotenie PSZ 2022/2023
  • Učiteľ: Mikuláš Krippel
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.