2022/2023 PSZ (Krippel.M.)
Priebežné hodnotenie PSZ 2020/2021
  • Učiteľ: Mikuláš Krippel
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.