2023/2024 Seminár k všeobecným dejinám II.
  • Učiteľ: Miroslav Kamenický
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.