2023/2024 Norma a úzus 2  + Norma a úzus 2- jazyk B
  • Učiteľ: Radana Štrbáková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.