2023/2024 Všeobecné dejiny IV
  • Učiteľ: Miriam Viršinská
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.