2023/2024 Medzinárodné právo súkromné - Mgr. Sakolciová