2023/2024 Visual Literacy v cudzojazyčnej edukácii so zameraním na nemecký jazyk
2024S Sprachseminar II / III
  • Učiteľ: Franz Schörkhuber
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Chcem (sa) učiť nemčinu

Moodle kurz #ja&nemčina vzniká v rámci projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu.

2023/2024 Didaktika NJ pre predprimárny stupeň
  • Učiteľ: Zuzana Marková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Didaktika celoživotného vzdelávania
  • Učiteľ: Zuzana Marková
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Didaktika nemeckého jazyka pre predprimárny stupeň
2023/2024 Kollokationen