2023/2024 Databases - Winter Term (Year 2 Bc study)
  • Učiteľ: Michal Greguš
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Informačné systémy a aplikačný softvér (ISaAS) - ext.
  • Učiteľ: Július Selecký
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Informačné systémy a aplikačný softvér (ISaAS)
2023/2024 Databázy
2023/2024 Obchodné právo II
  • Učiteľ: Silvia Treľová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Pracovné právo - Treľová
  • Učiteľ: Silvia Treľová
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.