2022/2023 Analytická chémia II - prednášky
2022/2023 Analytická chémia  - seminár
2022/2023 Analytická chémia I  - laboratórne cvičenia
2022/2023 Analytická chémia II  - laboratórne cvičenia