2022/2023 Pharmacognosy 1
2022/2023 Technológia prírodných liečiv
 • Učiteľ: Milan Nagy
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2022/2023 Základy botaniky a farmakognózie
 • Učiteľ: Milan Nagy
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2022/2023 Natural Remedies
 • Učiteľ: Szilvia Czigle
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2022/2023 Prírodné liečivá
 • Učiteľ: Szilvia Czigle
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2022/2023 Farmakognózia 1
2022/2023 Pharmacognosy 2
 • Učiteľ: Milan Nagy
 • Učiteľ: Milan Nagy
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2022/2023 Farmakognózia 2
 • Učiteľ: Milan Nagy
 • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.