2023/2024 Pharmacognosy 1
  • Učiteľ: Milan Nagy
  • Učiteľ: Milan Nagy
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Pharmacognosy 2
  • Učiteľ: Milan Nagy
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Farmakognózia 2
  • Učiteľ: Milan Nagy
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.