2023/2024 Testavanie 9
  • Učiteľ: Pavol Kováč
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 História a umenie
Úvod do prostredia Moodle
  • Učiteľ: Pavol Kováč
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.