2023/2024 Skúšobný kurz Petrovič
  • Učiteľ: Peter Michal Petrovič
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Testovanie 9
  • Učiteľ: Pavol Kováč
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2023/2024 Pieskovisko Moodle
Úvod do prostredia Moodle