2021/2022 Hydrobiológia 2
  • Učiteľ: Pavel Beracko
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Ecology
  • Učiteľ: Vladimír Kováč
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Ekológia rýb
  • Učiteľ: Vladimír Kováč
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.
2021/2022 Moderné trendy v ekológii
  • Učiteľ: Vladimír Kováč
  • Zapísaní študenti: Zatiaľ žiadni študenti nie sú prihlásení do tohto kurzu.