Prečítajte si informáciu o letnej obnove systému Moodle pre školský rok 2020/2021!!!!

Informácia o  letnej obnove systému Moodle pre akademický rok 2020/2021

Vážení používatelia systému,

využitie systému Moodle sa na UK v poslednom období mimoriadne zvýšilo a tento trend bude zrejme pokračovať aj v budúcnosti. Preto sa nevyhnutne potrebujeme pripraviť na budúci akademický rok. Nový server pre systém Moodle dostane nielen zvýšenú kapacitu, ale aj nový vzhľad.

Ako každý rok, aj tento AR budú všetky Vaše kurzy prenesené do nasledujúceho AR a s tým, že z nich budú odstránené údaje študentov, ktorými ho naplnili v rámci práce s kurzami, t. j. ich vyplnených testov a odovzdaných prác. Obsah kurzov a Váš prístup (učiteľov) zostane zachovaný a kurzy budú pripravené na použitie v novom AR.

Vaše kurzy z AR 2019/2020 aj s údajmi študentských prác a testov zostanú archivované v „starom“ systéme Moodle pre prípad, ak by ste k nim potrebovali neskôr prístup.

  

Časový harmonogram prenosu Moodle do akademického roka 2020/2021:

6.7.2020

Všetky aktívne kurzy v systéme Moodle z AR 2019/2020 budú skopírované a prenesené do novej verzie systému. Počas leta budú administrátori pracovať na ich „vyčistení“, aby boli pripravené na ďalšie použitie a mohli byť uložené na novom serveri, vrátane návodov a tutoriálov.

Počas leta bude starý server Moodle pre AR 2019/2020 naďalej plne prístupný a funkčný. Môžete v ňom naďalej pracovať, budú prebiehať letné školy, dodatočné skúškové termíny a pod.

15.8.2020

Ukončíme prípravu Moodle pre nový AR a budeme ho testovať

31.8.2020

Nový Moodle server pre AR 2020/2021 bude sprístupnený učiteľom a študentom UK a budú v ňom môcť začať pracovať.

S ohľadom na tento harmonogram, Vás chceme požiadať:

  • Ak máte v Moodle pre AR 2019/2020 kurzy, ktoré boli vytvorené a potrebné iba pre kritickú situáciu z jari 2020, neplánujete ich používať a nechcete ich preniesť do budúceho AR, oznámte nám to do 6.7.2020 na adrese moodle@uniba.sk
  • Ak budete po 6.7.2020 naďalej pracovať v Moodle so študentmi a pridávať obsah, ktorý potrebujete preniesť do nasledujúceho AR, požiadajte nás individuálne o prenos kurzu na adrese moodle@uniba.sk

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom akademickom roku.

Last modified: Monday, 29 June 2020, 1:47 PM