Informácie pre učiteľov, zamestnancov a študentov UK

Študenti

Pre prihlásenie do Moodle sa používa celouniverzitné meno a heslo. Ak ste ho zabudli/stratili, obráťte sa na CEPIT.

Prístup do konkrétneho kurzu, ako aj jeho obsah kontroluje priamo učiteľ. Ak máte problém dostať sa do kurzu, resp. problém s obsahom, kontaktujte učiteľa Vášho kurzu.

Učitelia a zamestnanci UK

Každý učiteľ a zamestnanec UK môže používať Moodle na podporu výučby a komunikáciu so študentmi.
Pre prístup do Moodle sa používa celouniverzitné meno a heslo (to isté ako do AIS). Ak si svoje meno a heslo nepamätáte, kontaktujte správcu hesiel na Vašej fakulte, pripadne CEPIT


Ak chcete začať a otvoriť si kurz, kontaktujte správcu služby na moodle(at)uniba.sk. Správca Vám vytvorí kurz (prípadne aj viac kurzov, ak potrebujete) a pridelí Vám doňho administratívne práva. Avšak vzhľadom na to, že Moodle do svojej databázy kopíruje údaje o kontách z AIS až pri rpvom prihlásení používateľa, takže najprv sa prihláste do Moodle, až potom kontaktujte správcu so žiadosťou o vytvorenie kurzu a pridelenie administratívneho prístupu. Kým sa nenachádzate v Moodle databáze, nie je možné Vám prideliť administratívny prístup do kurzov.


Vy potom sami nahrávate materiály, kontrolujete obsah kurzu, ako aj prístup študentov a zodpovedáte sami za využitie Moodle pri výučbe.
Centrum informačných technológií poskytuje školenia a konzultácie o príprave online kurzov a použití Moodle. Zoznam a popis ponúkaných školení nájdete tu, aktuálne termíny školení na elearning stránke UK. 
Konzultácie poskytuje správca služby na adrese moodle(at)uniba.sk

Navyše ponúkame tutoriál k Moodle pre učiteľov a zamestnancov UK, ktorý bol od 27.4.2020 rozšírený o podrobnosti ohľadom tvorby a známkovania testov.

Tutoriál nájdete tu.

Last modified: Tuesday, 28 April 2020, 11:23 AM