test typu „multiple choice“ (otázka a 3 možné odpovede, z ktorých len 1 je správna); každá správna odpoveď je ohodnotená 1 bodom; dĺžka trvania trvanie testu: 45 minút

E-learningový kurz obsahuje 8 kazuistík. Cieľom kurzu je overenie vedomostí z patofyziológie porúch vnútorného prostredia a ich praktické klinické aplikácie.