Upozornenie! Toto je archivovaný server pre školský rok 2019/2020. Systém pre školský rok 2020/2021 nájdete na adrese https://moodle.uniba.sk

Vitajte na stránkach elearningu Univerzity Komenského

Ak ste tu prvý raz, prečítajte si informácie o tom, ako funguje elearning na UK v bloku vľavo.

Welcome to elearning of Comenius University

If this is your first time here, read information on how elearning at Comenius works in the block on the left.

Novinka! Od 27.4.2020 sme rozšírili tutoriál pre prácu s Moodle o časti spojené s tvorbou a hodnotením testov (prihláste sa s použitím celouniverzitného mena a hesla)