Upozornenie: Toto je starý server pre školský rok 2018/2019. Moodle pre rok 2019/2020 nájdete tu. 

Vitajte na stránkach elearningu Univerzity Komenského

Ak ste tu prvý raz, prečítajte si informácie o tom, ako funguje elearning na UK v bloku vľavo.

Warning: This is server for school year 2018/2019. Moodle for school year 2019/2020 can be found here.  

Welcome to elearning of Comenius University

If this is your first time here, read information on how elearning at Comenius works in the block on the left.

Logo UK