Informácie pre učiteľov, zamestnancov a študentov UK

Študenti

Pre prihlásenie do Moodle sa používa celouniverzitné meno a heslo. Ak ste ho zabudli/stratili, obráťte sa na CEPIT.

Prístup do konkrétneho kurzu, ako aj jeho obsah kontroluje priamo učiteľ. Ak máte problém dostať sa do kurzu, resp. problém s obsahom, kontaktujte učiteľa Vášho kurzu.

Učitelia a zamestnanci UK

Každý učiteľ a zamestnanec UK môže používať Moodle na podporu výučby a komunikáciu so študentmi.
Pre prístup do Moodle sa používa celouniverzitné meno a heslo (to isté ako do AIS). Ak si svoje meno a heslo nepamätáte, kontaktujte správcu hesiel na Vašej fakulte, pripadne CEPIT
Ak chcete začať a otvoriť si kurz, kontaktujte správcu služby na moodle(at)uniba.sk. Správca Vám vytvorí kurz (prípadne aj viac kurzov, ak potrebujete) a pridelí Vám doňho administratívne práva.
Vy potom sami nahrávate materiály, kontrolujete obsah kurzu, ako aj prístup študentov a zodpovedáte sami za využitie Moodle pri výučbe.
Centrum informačných technológií poskytuje školenia a konzultácie o príprave online kurzov a použití Moodle. Zoznam a popis ponúkaných školení nájdete tu, termín školenia si dohodnite na drese moodle(at)uniba.sk. Školenie sa môžu konať na Vašej katedre, či fakulte, podmienkou je 5 a viac záujemcov o školenie.
Konzultácie poskytuje správca služby na adrese moodle(at)uniba.sk

Posledná zmena: Štvrtok, 10 máj 2018, 12:02