Cieľom predmetu je umožniť študentom a študentkám získať základný prehľad teórií a poznatkov v sociálnej psychológii a osvojiť si schopnosť kriticky pracovať s poznatkami v tejto oblasti.