Cieľom predmetu je umožniť študentom a študentkám získať teoretické a praktické skúsenosti s

prípravou, realizáciou a hodnotením aktivít, ktoré majú charakter výcviku rôzneho zamerania.

Cieľom predmetu je umožniť študentom a študentkám učiteľstva psychológie získať teoretické a

praktické skúsenosti s prípravou, realizáciou a hodnotením predmetov tréningového charakteru vo vyššom sekundárnom vzdelávaní.

Cieľom predmetu je umožniť študentom a študentkám získať základný prehľad teórií a poznatkov v sociálnej psychológii a osvojiť si schopnosť kriticky pracovať s poznatkami v tejto oblasti.