Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s konceptmi bazálnej stimulácie, senzorickej integrácie a ďalších terapeutických konceptov, ako Snoezelen a INPP. Študenti získajú informácie o cieľoch a využití týchto terapeutických konceptov. Získajú praktické zručnosti potrebné pre tvorbu LP programov a cvičení.