Daňové právo - denné štúdium AR 2016/2017

 

Prednášky - streda 13:45 - 15.10, prízemie, miestnosť č. 4

 

Online rozhranie pre výučbu a priebežné hodnotenie predmetu Finančné právo 2 (2017/2018).

V rámci rozhrania budú mať účastníci prístup k zdrojom, z ktorých čerpali vyučujúci pri príprave prednášok a budú sa zúčastňovať testového hodnotenia.