THE COURSE FOR THE WINTER TERM 2017/18 IS OPEN.

To access the content, click on the name of the course above, and log in with your username and password for AIS. Moreover, before entering for the first time, the system will require you to confirm enrolment for the course.

In case of problems with enrolment / logging in, try to ask for help your classmates first; if you encounter problems in more cases, do not hesitate to contact the teaching assistant.

TENTO KURZ PRE ZS 2017/18 JE OTVORENÝ.

KURZ PRE ZS 2017/18 JE OTVORENÝ.

Pre prístup k materiálom kliknite na názov kurzu a prihláste sa so svojím loginom a heslom ako do systému AIS. Navyše pred prvým prístupom systém žiada, aby ste sa zapísali medzi účastníkov kurzu.

V prípade individuálnych problémov so zápisom/prihlásením sa najprv skúste poradiť so spolužiakmi; ak sú problémy so zápisom/prihlásením u viacerých, kontaktujte vyučujúceho.