Tento materiál je poučením pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

a jej ďalšie oprávnené osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).

Tento materiál je poučením pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

a jej ďalšie oprávnené osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).

Tento materiál je poučením pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

a jej ďalšie oprávnené osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).