Ak ste si zapísali kurz v spolupráci s inou katedrou a nevidíte ho na zozname kurzov nižšie, kliknite na jeho názov tu:

Molekulárna biológia bunky 1 (spolupráca s Katedrou genetiky)

Prednáškový kurz pre zimný semester bakalárskeho študijného programu Biochémia. Týždenný rozsah kurzu je 2 hodiny prednášky a 2 hodiny semináre.

  • Pre vstup do kurzu sa musíte najprv zapísať. Po kliknutí na názov kurzu sa prihlásite menom a heslom ako do AIS2 a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
  • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške/seminári.
  • Po zápise sa budete prihlasovať už len loginom a heslom do AIS-u.

Prednáškový kurz pre letný semester bakalárskych študijných programov Biochémia a Biológia. Týždenný rozsah kurzu je 2 hodiny (prednášky).

  • Pre vstup do kurzu sa musíte najprv zapísať. Po kliknutí na názov kurzu sa prihlásite menom a heslom ako do AIS2 a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
  • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške/seminári.
  • Po zápise sa budete prihlasovať už len loginom a heslom do AIS-u.

Prednáškový kurz pre letný semester magisterských študijných programov Genetika a Biochémia. Týždenný rozsah kurzu je 2 hodiny (prednášky).

  • Pre vstup do kurzu sa musíte najprv zapísať. Po kliknutí na názov kurzu sa prihlásite menom a heslom ako do AIS2 a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
  • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške/seminári.
  • Po zápise sa budete prihlasovať už len loginom a heslom do AIS-u.