Upozornenie! Pre pravidelnú údržbu, upgrade a novú inštaláciu bude Moodle nedostupný v týždni od 23. do 29 júla 2018. Ak v tom čase máte aktívny kurz, kontaktujte administrátora na moodle(at)uniba.sk

Vitajte na stránkach elearningu Univerzity Komenského

Ak ste tu prvý raz, prečítajte si informácie o tom, ako funguje elearning na UK v bloku vľavo.

For maintenance and upgrade, Moodle will not be accessible from July 23 to 29, 2018. If your course is active during that week, contact the admin at moodle(at)uniba.sk

Welcome to elearning of Comenius University

If this is your first time here, read information on how elearning at Comenius works in the block on the left.

Logo UK