Basic Information for Teachers and Employees of the University

Každý učiteľ a zamestnanec UK môže používať Moodle na podporu výučby a komunikáciu so študentami.

Pre prístup do Moodle sa používa celouniverzitné meno a heslo (to isté ako do AIS). Ak si svoje meno a heslo nepamätáte, kontaktujte správcu hesiel na Vašej fakulte, pripadne CEPIT

Ak chcete začať a otvoriť si kurz, kontaktujte správcu služby na moodle(at)uniba.sk. Správca Vám vytvorí kurz (príápadne aj viac kurzov, ak potrebujete) a pridelí Vám doňho administratívne práva.

Vy si potom kontrolujete obsah kurzu, ako aj prístup študentov a zodpovedáte sami za využitie Moodle pri výučbe.

CIT poskytuje pravidelné školenia a konzultácie o príprave online kurzov a použití Moodle. Zoznam a popis ponúkaných školení nájdete tu, na školenia sa prihlasulje cez univerzitný systém tu.

Konzultácie poskytuje správca služby na adrese moodle(at)uniba.sk

Posledná zmena: Utorok, 23 august 2016, 15:31