Táto stránka sa nachádza v režime údržby a momentálne nie je prístupná

V dňoch 14. - 25. augusta 2017 bude prebiehať upgrade a transfer Moodle UK do nového školského roka. Moodle bude v týchto dňoch nedostupný. Všetky zmeny v kurzoch urobené do 14.8.2017 budú prenesené do školského roka 2017/2018.

On August 14 - 25, 2017 Comenius University Moodle will be undergoing upgrade, and transfer into the new school year. Moodle will NOT BE accessible during this period. All changes made before August 14, 2017 will be transferred into the new school year 2017/2018.