Vitajte na stránkach elearningu Univerzity Komenského

Ak ste tu prvý raz, prečítajte si informácie o tom, ako funguje elearning na UK v bloku vľavo.

Welcome to elearning of Comenius University

If this is your first time here, read information on how elearning at Comenius works in the block on the left.

Logo UK

Všetky kurzy boli očistené od študentských dát a pretransformované do nového školského roka k 23. augustu 2016. Zmeny v kurzoch urobené do 10. augusta 2016 boli zachované a prevedené do nového roka. Ak máte otázky, píšte na moodle(at)uniba.sk

All the courses have been cleaned of student data and transformed into the new school year as of August 23, 2016 for further use. All changes made before August 10, 2016 have been preserved. If you have any questions, write to moodle(at)uniba.sk