Tento materiál je poučením pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

a jej ďalšie oprávnené osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).

 

Toto je uvod do Moodle

Pomôcka pre všetkých, ktorí vytvárajú a vyučujú elektronické kurzy v prostredí LMS Moodle na UK
Elektronická verzia prezenčného školenia Word Start konaného na CIT UK

Kurz vytvárania webových stránok v systéme CMS Typo3 pre redaktorov.

Kurz vytvárania webových stránok v systéme Typo3 pre administrátorov.