Predmet informuje o vzniku, vývoji a postavení sociálnej psychológie v systéme vied o človeku a ponúka prehľad tých najdôležitejších poznatkov a teórií. V rámci prednášok je veľká pozornosť venovaná najmä postojom, motívom, správaniu a vnímaniu individua a skupín v spoločnosti a uplatneniu týchto poznatkov v praxi.