KURZ PRE LS 2013/14 OTVORENÝ - pre vstup k materiálom sa musíte najprv do kurzu zapísať, kliknutím na názov kurzu, použitím svojho AIS loginu a hesla (moodle je priamo napojený na AIS) a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu". Po tomto zápise budete mať materiály pre cvičenie k dispozícii na základe prihlásenia sa s AIS-ovým loginom a heslom. Zapíšte sa čo najskôr, aby ste mali čas riešiť prípadné technické problémy!

KURZ SA VYUČUJE V ZIMNOM SEMESTRI, MOMENTÁLNE JE KURZ UZAVRETÝ.