Cez reflexiu súčasnej kultúry predmet rozvíja schopnosti samostatne interpretovať kultúrne procesy. Študenti sa samostatne orientujú v informáciách o kultúre, v súčasnej kultúre a v teórii kultúry.