6 týždňový kurz venovaný metodike online vzdelávania - prvý pilotný beh

6 týždňový kurz venovaný metodike online vzdelávania - prvý pilotný beh

Toto je uvod do Moodle

Pomôcka pre všetkých, ktorí vytvárajú a vyučujú elektronické kurzy v prostredí LMS Moodle na UK
Elektronická verzia prezenčného školenia Word Start konaného na CIT UK

Kurz vytvárania webových stránok v systéme CMS Typo3 pre redaktorov.

Kurz vytvárania webových stránok v systéme Typo3 pre administrátorov.