E-learningový kurz sa zaoberá témami:

  • dojčenie,
  • zloženie a tvorba materského mlieka
  • prostriedky rozvoja a podpory efektívneho dojčenia.

Odborný modul určený pre pôrodnú asistentku je zameraný na získavanie poznatkov z postnatálnej starostlivosti o ženu – rodičku a dieťa. V tomto module sú vymedzené oblasti problematiky v postnatálnej starostlivosti o zdravú šestonedieľku a  novorodenca. Vymedzuje oblasti pôsobenia pôrodnej asistentky poskytujúce široký diapazón zamerania pôrodnej asistentky, pracujúcej v nemocničnej a komunitnej starostlivosti a rozvíjať jej profesionálny a osobnostný profil.

Odborný modul určený pre pôrodnú asistentku je zameraný na získavanie poznatkov rizikových faktoroch ovplyvňujúcich zdravie matky a novorodenca. V tomto module sú vymedzené oblasti problematiky rizikových faktorov životného štýlu ovplyvňujúce zdravie matky a  dieťaťa. Vymedzuje oblasti pôsobenia pôrodnej asistentky poskytujúce široký diapazón zamerania pôrodnej asistentky, pracujúcej v nemocničnej a komunitnej starostlivosti a rozvíjať jej profesionálny a osobnostný profil.

E-kurz sa venuje témam:

  • hygienická starostlivosť o novorodenca,
  • výživa novorodenca,
  • význam dojčenia,
  • imunita a imunizácia,
  • očkovanie a význam očkovania v pediatrii.