Prvá lekcia e-learningového kurzu s názvom Ošetrovanie chronických rán je obsahovo zameraná na problematiku preväzu chronickej rany. Poukazuje na jednotlivé kroky pracovného postupu ošetrenia chronickej rany, ktorý je jedným z faktorov ovplyvňujúcich proces hojenia rany.

Druhá lekcia e-learningového kurzu s názvom Produkty lokálnej terapie nehojacich sa rán je obsahovo zameraná na ošetrenie nehojacej sa rany za využitia produktov moderného spôsobu ošetrenia.    

E-learningový kurz  je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v danom predmete. Je rozdelený do lekcií, ktoré tematicky kopírujú zameranie jednotlivých prednášok a klinických cvičení, avšak  neposkytujú vyčerpávajúci teoretický základ, ktorý je dostupný v odbornej literatúre. Cieľom lekcií je demonštrovať rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie, ku ktorým je v prirodzených podmienkach obmedzený prístup. E-learningový kurz rozširuje možnosti samoštúdia  a umožňuje študentom využívať metódy aktívneho učenia.

Kurz je určený študentom predovšetkým v dennej forme bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo.