Študijný program Pôrodná asistencia. Bakalárske štúdium, 1. ročník