Študijný program Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, 1. ročník