Dôležité pre učiteľov e-kurzov: nastavenie zápisu do kurzov.

Pozri www.uniba.sk /Štúdium / Elektronické vzdelávanie / Nová verzia LMS Moodle
alebo priamo
http://www.uniba.sk/index.php?id=3738

Skip course categories

Course categories

Collapse all
Expand all